Het afgelopen jaar hebben we enkele keren een vacature-scan gemaakt. Welke werkgevers zoeken event-managers of event-planners? Daarbij vielen een paar zaken op. In de eerste plaats dat hotels verantwoordelijk zijn voor de meeste vacatures op platforms zoals Indeed en LinkedIn. Het kan zijn dat andere werk- en opdrachtgevers mensen vinden via wervingsbureaus of in het informele circuit, of dat het verloop bij hotels groter is.

Op de tweede plek staan andere accommodaties, zoals veilinghallen en zelfs landgoederen. Daarna komen gespecialiseerde evenementenorganisaties (bijvoorbeeld een bureau dat vakbeurzen organiseert) en belangenorganisaties die veel aan kennisoverdracht doen. Er is ook werk bij de overheid en het bedrijfsleven, maar het aantal banen daar is veel minder dan bijvoorbeeld in de horeca. En op de laatste plek staan event agencies.

Kijken we naar het aantal Nederlandse event managers (113.050) en event planners (8655) op LinkedIn, dan zien we dat event-management voor het merendeel van deze mensen een neventaak is naast talloze andere taken. In grotere organisaties lopen gespecialiseerde functionarissen rond, maar in de meeste ondernemingen wordt event management gedaan door iemand die bijvoorbeeld ook andere marketing- of communicatie-taken heeft.

Eventzendbureau?

Die verdeling roept een paar vragen op. Misschien moeten we eens een onderzoek doen naar die 113K event managers, bijvoorbeeld door een steekproef te houden en vast te stellen waar ze werken en wat hun functie-omschrijving is. Wellicht dat we online trainingen kunnen toespitsen op bepaalde werkomgevingen, bijvoorbeeld voor de hotelwereld of bij belangenorganisaties. Eventueel kunnen we de breedte van het werk van veel event managers er meer bij betrekken. Hoe passen events in een groter kader?

Voor de bemiddeling van Smart Event Managers is van belang of er sprake is van een loopbaan-pad. Medewerkers van event agencies hebben vaak ervaring opgedaan in het bedrijfsleven of bij de overheid, maar is er ook doorstroming vanuit de hotelwereld en andere accommodaties? Is event manager een job-for-life of gaan mensen na enkele jaren iets anders doen? Is het een optie voor mensen die omscholing zoeken? Waarom zijn er overwegend vrouwen in deze sector actief? Hoe kunnen we diversiteit bevorderen – en is dat van belang?

Ook is het interessant om na te denken over werkvormen. Neemt het aantal flex-functies en projectmatig werken toe? Is er behoefte aan Smart Event Managers die projectmatig inzetbaar zijn met professionele backup? Zo werken gedetacheerde IT-professionals ook vaak. Is het een idee om Smart Event Managers te poolen via regionale SEM Eventdesks, teams die samenwerken en elkaar helpen? Dan wordt bijvoorbeeld één event manager ingehuurd om de voorbereiding te doen van een event, maar staan er meerdere collega’s klaar om een handje te helpen. Zulke regionale eventdesks zouden ook het event-management voor accommodaties kunnen verzorgen.

SEM als eventzendbureau en detacheerder, is dat wat?