Eventbrite heeft wereldwijd onderzoek gedaan onder 4476 eventprofessionals om een idee te krijgen wat er leeft in onze industrie. Daar zaten ook 300 Belgen en Nederlanders bij. Wat valt op?

Om te beginnen signaleert de helft een toename van activiteiten, terwijl een andere helft meent dat het op gelijk niveau blijft. Vrijwel niemand heeft te maken met een daling. Dan is er dus sprake van een groeimarkt, zullen we maar zeggen.

Hetzelfde geldt voor budgetten. Een aanzienlijk deel meldt groei, een ander deel stelt vast dat budgetten gelijk blijven en een minderheid kampt met bezuinigingen. Idee is dat bedrijven het belang van evenementen onderkennen in een wereld die steeds meer elektronisch wordt en dus niet al te zuinig doen.

Klantenwerving & -binding

De grootste uitdaging is voor 57% van de respondenten aan het Eventbrite onderzoek het benaderen van nieuwe deelnemers. Dat laat zich vergelijken met nieuwe klanten. De mensen die je nog niet kent, die nog geen deel uitmaken van je netwerk: hoe betrek je die erbij?

Databeheer wordt ondergewaardeerd. Organisatoren verzamelen wel gegevens, maar leren daar niet van. Dat valt natuurlijk vooral bij grote events op (festivals, beurzen en congressen) omdat daar statistische analyses mogelijk zijn. Ook voor kleinere events kan onderzoek interessant zijn. Wie komt wel en wie daagt niet op? Hoe betrokken zijn de deelnemers? Wat hebben ze opgestoken? En wat gemist?

Motieven om events te organiseren zijn als volgt: 43% comunitybuilding, 42% educatie, 34% inkomsten verwerven en 11% fondsenwerving. Dat is ook logisch, want slechts een kleiner deel van alle events is direct commercieel (inkomstengericht) of ten bate van een goed doel (fonsenwerving). Het merendeel dient een ander belang van de organisator. Klantenwerving en vooral -binding.

Business First

Gekeken naar het type event valt op dat zakelijke evenementen het grootste aandeel hebben. Daarna volgen muzikale happenings (optredens en festivals), kunst en entertainment en tenslotte ook eten. Food fairs! Dat zijn vanuit het perspectief van Smart Event Management wel onderscheidelijke markten. Een tentoonstelling of een voorstelling (theater of muziek) vergt misschien andere skills dan een zakelijke happening.

Kaartverkoop is voor 55% een bron van inkomsten, sponsoring telt voor 40% mee en de verkoop van eten en drinken staat op de vijfde plaats. Het lijkt erop dat in dit Eventbrite onderzoek niet gevraagd is naar inkomsten van opdrachtgevers, maar dat komt wellicht omdat Eventbrite vooral een platform voor ticketverkopers is.

Be like-able

De meeste aandacht van organizers gaat naar marketing en promotie. Men beseft dat mond-tot-mond reclame heel belangrijk is, gevolgd door social media en mail. Er zijn geen favoriete tactieken op social media, maar alles dat buzz veroorzaakt is goed. Streef ernaar dat over jouw event gepraat wordt, want zelf voortdurend nieuws de deur uit hameren gaat averechts werken op den duur. Maak je stories like-able en share-able!

Zo’n tweederde van alle deelnemende event-planners vindt het werk tof. Het rapport van dit Eventbrite onderzoek is hier te downloaden.