Uurtarief, duur opdracht en aard werk zijn bepalend voor het vaststellen van zelfstandigheid volgens de aanstaande Wet DBA. 

In de aanloop naar nieuwe wetgeving die het onderscheid afbakent tussen zelfstandigen en werknemers spelen drie criteria een belangrijke rol: het uurtarief, de duur van de opdracht en de aard van de werkzaamheden. Zo vat het platform Zipconomy de voortgang van het overleg tussen arbeidsmarktpartners en overheid samen. Minister Koolmees stuurt komende weken een hoofdlijnenbrief naar de kamer. De discussie is van belang voor bedrijven die veel met flexwerkers werken, en dus ook voor de smart event marketers de we vanuit SEM bemiddelen.

Voor het uurtarief is de bandbreedte tussen 15 euro en 75 euro van belang. Wie meer dan 75 euro per uur betaalt, is opdrachtgever van een zelfstandige. Wie minder dan 15 tot 18 euro per uur vergoedt, is werkgever. Bij tarieven boven 15 euro en onder 75 euro zijn tijdsduur en het soort werkzaamheden mee-bepalend. Dan moeten opdrachtgever en zelfstandige met behulp van een webmodule vaststellen hoe de overeenkomst beoordeeld wordt: loondienst of niet?

Vrijkaart vanaf 75 euro per uur

De ondergrens staat nog ter discussie. Wordt dat 15 euro, 18 euro of misschien zelfs 20 euro?. Die is van belang voor vele laagbetaalde werkzaamheden in schoonmaak, transport en horeca. Op de onder- en boventarieven zijn twee uitzonderingen. Een hoog uurtarief geeft de opdrachtgever geen vrijkaart als de opdracht langer dan een jaar is. En een laag uurtarief kan toegestaan worden voor korte klussen van niet-regulier werk. Dat was al bekend bij het regeerakkoord, een jaar geleden.

Grootste struikelblok is nu het ondertarief. Het kan zijn dat zo’n ondergrens in strijd is met Europese regels. Een ander probleem zijn overeenkomsten die gebaseerd zijn op prestatie, zoals het ouderwetse stukloon. Ook projectvergoedingen en andere performance-based beloningen passen niet in deze opzet. Daar moet minister Koolmees nog een oplossing voor vinden, liefst voor de aanstaande verkiezingen van de Provinciale Staten.